Dolina Racławki

Dolina Racławki – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Racławice i Dubie. Dolina Racławki jest kontynuacją Doliny Czubrówki. Większą część doliny zajmuje Rezerwat przyrody Dolina Racławki. Na południe od rezerwatu znajduje się Kopalnia Odkrywkowa Dolomitu Dubie.

130 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare