Domki Tkaczy / 12 Aposto?ów

 Domki Tkaczy / 12 Aposto?ów

Che?msko ?l?skie znane jest g?ównie dzi?ki 11 drewnianym domkom popularnie zwanym "dwunastoma aposto?ami". Pocz?tkowo domków tych by?o 12 ale jeden sp?on??. "Aposto?owie" pochodz? z 1707 roku. Powstawa?y w nich wyroby z lnu, które pó?niej sprzedawane by?y w podcieniach domków. Dom oznaczony numerem 15 jest obecnie siedzib? Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Che?mska ?l?skiego "Tkacze ?l?scy". (http://chelmsko.republika.pl/chelmsko/zabyt.htm)

125 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Jakub

Jakub

"Podróże kształcą wykształconych"

placeflare