Pernštejn

Pernštejn – średniowieczny zamek na terenie miejscowości Nedvědice w Czechach, w kraju południowomorawskim; jeden z najlepiej zachowanych zamków w Czechach. Od XIII wieku (pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1285) była to siedziba rodu Pernštejnów (Pernsteinów). Do XVI wieku gotycki zamek był wielokrotnie przebudowywany, w późniejszych wiekach nie dokonywano już większych zmian i dzisiejszy wygląd zamku odpowiada jego postaci z tego okresu.

 A picture is worth a thousand words

95 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare