Pałac w Mikulovie

Pałac w Mikulovie znajduje się na Wzgórzu Zamkowym i jest dominującą budowlą miasta. Pierwotnie był romańską warownią wybudowaną w XI wieku. W 1290 r. stał się własnością Liechtensteinów, którzy dokonali jego przebudowy w stylu gotyckim. W 1560 r. zakupił go Ladislav Kereczenyi, po czym rozpoczęła się przebudowa zamku na barokowy pałac. Piętnaście lat później nowymi właścicielami stali się Dietrichsteinowie. Przebudowę rozpoczętą przez Kereczenyiego dokończył Franz von Dietrichstein, którego własnością pałac stał się na początku XVII w. W 1622 r. zbuntowany przeciw Habsburgom książę Siedmiogrodu Gábor Bethlen zawarł tu pokój z cesarzem Ferdynandem II. W 1719 r. pałac spłonął, a po odbudowie znów stał się rezydencją Dietrichsteinów. W 1805 r. w mikulowskim pałacu przebywał Napoleon Bonaparte, który wybrał rezydencję na miejsce rozmów pokojowych po bitwie pod Austerlitz między Francją i Austrią (sam traktat pokojowy podpisano w Preszburgu). 61 lat później w pałacu podpisany został rozejm między Prusami i Austrią po bitwie pod Sadową. W 1945 r., w wyniku działań wojennych, budowlę ponownie strawił pożar. Odbudowy dokonano według projektu Otakara Oplatka i odtąd pałac służy jako siedziba muzeum. Od 2006 r. książęta Dietrichstein starają się o zwrot posiadłości. W 2009 r. miał zapaść wyrok sądowy w tej sprawie.

119 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare