Zamek Tenczyn

Zamek Tenczyn – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Rudno w województwie małopolskim. Ruiny zamku stoją na skałach będących pozostałością permskiego potoku lawowego, tworzących najwyższe wzniesienie Garbu Tenczyńskiego (Góra Zamkowa 411 m n.p.m.).

 A picture is worth a thousand words

70 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare