Zamek Siewierski

Ruiny zamku biskupów krakowskich. Zamek wybudowany został w XIV wieku, opuszczony w wieku XIX. Ruiny zamku są dostępne dla turystów.

 A picture is worth a thousand words

126 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare