Pałac w Starejwsi

Pałac w Starejwsi – neogotycki pałac wybudowany w XVI wieku, w późniejszym okresie był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany.

 A picture is worth a thousand words

62 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare