Ruiny zamku Szumsko

Ruiny zamku rycerskiego z XVI w., wzniesionego prawdopodobnie przez założycieli miasta, rodzinę Sienieńskich. Zamek wybudowano z kamienia na planie nieregularnym. Brama wjazdowa znajdowała się po stronie wschodniej. Dojazd prowadził przez podwójną fosę. W północno-wschodnim narożniku, w obrębie murów, znajdowała się wieża. Zabudowania mieszkalne ulokowane były po zachodniej stronie dziedzińca. Obecnie po zamku pozostały tylko ruiny.

106 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare