Zamek w Pilicy

Zamek w Pilicy zwany jest również pałacem, wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, w mieście Pilica. Otoczony fortyfikacjami bastionowymi zamek składa się z 4 skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec. Wokół pałacu znajduje się park o powierzchni 10 hektarów o bogatej roślinności, uznany za pomnik przyrody jako dzieło sztuki ogrodowej. W parku znajduje się klasycystyczna studnia.

 A picture is worth a thousand words

152 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare