Pałac Czartoryskich

 Pałac Czartoryskich

Pałac Czartoryskich w Puławach, którego początki sięgają II połowy XVII wieku, związany jest z dziejami rodów magnackich: Lubomirskich, Sieniawskich i przede wszystkim Czartoryskich. Pierwszy barokowy pałac o charakterze półobronnym wzniósł w Puławach w latach 1671-1679 marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski.

 A picture is worth a thousand words

126 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Kinga

Kinga

"Nie ma żadnej podróży co cię choć trochę nie zmieni"

placeflare