Pałac w Sorkwitach

Pałac rodów von Mirbach i von Paleske wybudowany został w latach 1850-1856 w stylu neogotyckim jako siedziba pruskiego rodu szlacheckiego von Mirbach, a następnie spokrewnionego z nimi rodu von Paleske.

 A picture is worth a thousand words

131 travelers liked this place

 Where it is?

Map is loading...

Open in Google Maps

 How long will it take?

 Reviews of other users

Nobody has written a comment 

But you can be the first!
Sign in to write comments

 Author

Jozue

Jozue

"Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu"

placeflare