Privacy Policy

W PlaceFlare szanujemy Twoje prawo do prywatności

Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez PlaceFlare?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PlaceFlare wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Jakie informacje o Tobie przechowujemy?

Przechowujemy tylko informacje niezbędne do logowania oraz korzystania z portalu, takie jak:

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • data urodzenia
 • płeć
 • miejsce zamieszkania
 • Twoje zdjęcie profilowe z Facebook lub Google Plus
 • link do publicznego profilu Google Plus lub Facebook

Skąd mamy Twoje dane?

Zapisanie się do usługi oferowanej przez PlaceFlare, wymaga zgody na pobranie informacji z serwisu zewnętrznego (Facebook / Google+). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w następuje w momencie rejestracji użytkownika i utworzenia konta w serwisie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając taką informację na adres email [email protected]. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do chwili dezaktywowania konta użytkownika.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez PlaceFlare?

Pobrane przez nas informacje wykorzystywane są do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.

W jaki sposób chronione są informacje?

Dostęp do wszystkich naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.Informacje przechowywane są i przetwarzane przez PlaceFlare.com z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, czyli na okres aktywności konta użytkownika w PlaceFlare.com.

Jakie masz uprawnienia wobec PlaceFlare w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Nie, dane użytkowników służą jedynie serwisowi PlaceFlare. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku PlaceFlare udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową https://www.placeflare.com/tangodown, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez PlaceFlare danych osobowych o użytkowniku. PlaceFlare daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre czynności wymagają zapisania się. Zapisanie się do PlaceFlare jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych użytkowika. Rozwój technologii oraz rozwój oferty PlaceFlare powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Słowniczek przydatnych pojęć Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018
placeflare